6. januar 2024 - Det lange liv

For nogle år siden fik jeg bogen "Det nye lange liv" af DJØF, som tak for hjælpen ved at stille op til en paneldebat. Bogen blev på mange måder en øjenåbner, og jeg forstår i virkeligheden nok ikke, hvorfor ikke al snak om politik og velfærdsstat ikke tager udgangspunkt i nogle af de pointer bogen har. Derfor har jeg denne gang valgt at tage udgangspunkt noget væsentligt mere politisk, end jeg normalt skriver om.


Jeg regner med at blive 105 år. Jeg tog en gang en test på nettet der viste dette (og jeg bliver endda 2 år ældre, fordi jeg er venstrehåndet!) og hvor lidt videnskabeligt den end var funderet, har jeg besluttet mig for at blive det. 

Hvorfor jeg ikke læser aviser

Bogen har en lang række konkrete modeller og metoder til at hver enkelt kan indrette og tænke sit liv og sin alder. Pointerne her kan også laves til et selvrealiserings-retreat med noget god mad på Sri Lanka. Men Del III om 'Det menneskelige samfund' burde være obligatorisk læsning for alle, der har indflydelse på, hvordan vores samfundsstrukturer er indrettet: HR-afdelinger, virksomhedsejere, ledere, uddannelsesinstitutioner, embedsmænd og politikere. Pointen er - som jeg kan koge det ned til - at når vi mennesker er begyndt at leve så meget længere og hen ad vejen ofte har mange gode leveår i os, så er vi nødt til at indrette vores uddannelser, arbejdsmarked og øvrige institutioner med indbygget fleksibilitet.


Det giver sig selv, at vores velfærdssamfund ikke kan sende mig på pension ca. 40 år før jeg dør, og derfor er man også i gang med at sætte pensionsalderen op. Men er det ikke bedre at gentænke, hvad jeg kan lave, når jeg bliver gammel? Jeg vil gerne lave mad i en børnehave eller på et plejehjem, når jeg ikke orker regnearkene mere! Det er stadig planen, men som min køkkenchef-veninde skrev, så finder de fleste økonomaer andet arbejde, når de rammer 50'erne, fordi det er for hårdt at arbejde i de køkkener! Det havde jeg så - naivt nok - ikke lige tænkt på...


Det giver også sig selv, at vores velfærdssamfund ikke kan beholde flere og flere på det, der med et knap så kønt ord hedder 'passiv forsørgelse'. Ideen med at få førtidspensionister holdt i gang og syge hurtigere igennem sundhedsvæsnet er nok tænkt som til gavn for økonomien, men også at inkludere folk i det liv vi andre lever. Det er vel i virkeligheden det samme tankesæt, der er med inklusion i folkeskolen. Mennesker, der er anderledes skal ikke være udenfor - vi skal være sammen!


Problemet med det er bare, at hvis vi skal være sammen på "normalens" præmisser, så passer de gamle, de syge og de neurodivergente ikke ind - og så crasher de i forsøget på at leve op det, der er sat som standard. Hvis vi skal leve længe(re), udvide arbejdsstyrken og i øvrigt ikke ligge samfundet til last, er samfundet nødt til, at være indrettet, så flere kan være i det og være med til at give det, de kan.


Da jeg havde samfundsfag i gymnasiet hed lærebogen "Individ og Samfund" og al den teori, forskning og praksis, jeg har været igennem siden da, sætter fokus på forholdet mellem de to. De fleste partiers ideologiske grundlag handler om netop balancen mellem dem. Og det er klart, at der er nødt til at være nogle rammer vi som samfund er nødt til at have for, at vi kan eksistere sammen, men vi er er vel nødt til at holde fast i, at velfærdssamfundet er tænkt som en investering i de mennesker, vores samfund består af, så alle får mulighed for at få det liv, de ønsker sig.


Det ligner dog, at vores måde at indrette samfundet på gør, at de enkelte individer knækker i forsøget på at leve op til det - eller helt tækker sig fra at prøve. Hvis ikke vi indretter vores samfund, så vi hver især kan rumme de udfordringer et langt liv kan byde på, kan vi ikke holde til at blive 105. Vi er nødt til at tilpasse vores uddannelser, så flere kan tage dem - også selvom det betyder at nogle skal bruge flere år på SU, eller at man tager en del som ung og en anden del senere i livet. Vores arbejdspladser skal indrettes familie- og relationsvenligt - uanset om det er til gavn for 'de stressede børnefamilier' eller fordi vi skal arbejde, selvom vi har levet i mange år.


Jeg har skrevet det før, men det kan tåle gentagelser: et lige samfund kræver lige muligheder for mennesker med forskellige forudsætninger. Det gør man ikke ved at behandle alle som om, de er ens - og slet ikke hele det lange liv.

17. oktober 2023 - De mange hensyn

Flere medier skriver om magtkampen mellem politikere og embedsmænd.

Der er masser af ekspempler på pres både den ene og den anden vej, for hvis man vil gennemføre noget nyt skal man også prøve grænserne af - og her er det mest oplagte eksempel på Integrationsministerens område, hvor der ofte er kamp mellem regler, konventioner og politiske ønsker.


Både i forbindelse med Dybvad-rapporten og andre sammenhænge er der fortaget undersøgelser af "embedsværket under pres". Embedsværket har udfyldt en række spørgeskemaer, hvor resultaterne viser at mange embedsmænd bliver presset på deres faglighed og at embedsværket politiseres. Jeg vil påstå at der er mange muligheder for at blive presset på sin faglighed som embedsmand og at det pres ikke altid kun er et problem.

Noget af det allermest spændende ved at være embedsmand er, at arbejdet foregår lige der i krydsfeltet mellem ideen og virkeligheden. I mellem "hvad vil politikerne?" og "hvad er der penge til?" og "hvad har borgeren krav på?" Lige der hvor hensynet til det ene rammer ind i hensynet til det andet - og det er vores opgave at finde en løsning. Og selvom det måske lyder enkelt, er det svært, fordi der næsten altid er iboende konflikter i politik - ellers ville vi ikke have behov for regler og retningslinjer.


Desuden går de fleste ind i politik for at ændre noget - oftest til gavn for borgerne! Men de vil også gerne genvælges, så de skal ikke mene noget, der er upopulært... Borgerne vil gerne have et godt velfærdssamfund, men heller ikke betale for meget i skat. Christiansborg-politikerne vil gerne bestemme noget detaljeret om folkeskolen, men ikke hæve udgiftsniveauet generelt i samfundet.


Så - der er mange hensyn at tage, når de politiske ideer skal føres ud i virkeligheden!


  • Hensynet til de folkevalgtes ret og pligt til at gøre det, de er valgt ind på
  • Hensynet til lovbestemmelser som vores folkevalgte repræsentanter har tilsluttet sig på fællesskabets vegne
  • Hensynet til at de offentlige finanser ikke skal overophede dansk økonomi
  • Hensynet til borgernes retssikkerhed


Og når man som embedsmand bliver "presset på sin faglighed" kan det pres derfor godt ligge et andet sted end på lovligheden af politikken. For mig er det f.eks. et fagligt pres, at jeg arbejder som økonomistyringskonsulent i et sundhedsvæsen, hvis øvrige faglighed har befolkningens lige adgang til sundhed som fokus. Det betyder, at ting, som jeg synes er klart det bedste at gøre, nedprioriteres, så der er plads til andre fagligheder. Det er møg irriterende, men det er ikke ulovligt!Og det er præcis det, der gør mit arbejde spændende: At sørge for at der bliver tænkt i befolkningens adgang til sunde liv samtidig med, at vi holder de økonomiske processer for øje.


Embedsværket skal ikke politiseres og politikere skal ikke blande sig i sagsbehandlingen! Men det er jo et sted lige der, demokratiet arbejder - veksler mellem politiske retningslinjer og administrativ implementering. Vi skal huske at tænke hele pladen rundt - at det ikke altid lige er "min faglighed" der vejer tungest. Grænserne kan blive overtrådt hele tiden, men det er i samspillet mellem de mange hensyn, at vi finder balancen.

17. september 2023 - Den svære retorik om penge


Penge er en underlig størrelse, og når det kommer til finansloven er det nærmest helt ufatteligt, at det er lov om statens ca. 1.000 mia. kr. i udgifter og ca. 1.000 mia. kr. i indtægter. Altså et lovforslag hvert år, som drejer sig om 2.000 mia. kr. 

 

Det kræver en helt særligt type af overblik ikke at løbe sur i de mange puljer og konti - og ikke mindst at forklare baggrunden for, hvorfor den netop ser ud som den gør. Samtidig skal man også fremhæve de dele, der netop i år tager særlig godt fat om samfundets økonomi og dens udfordringer. Så det er ikke nødvendigvis særlig nemt at være finansminister den tredie uge i august, hvor finanslovsforslaget præsenteres.

Finansministeren kom da også til at udstille det specialiserede socialområde - som er en samlet betegnelse for samfundets udgifter til handicappede, udsatte og støttekrævende mennesker. Som Noa Redington skrev i sin klumme endte det med, at finansministeren måtte "undskylde for fakta." Sagen har fået mig til at tænke på to ting, som jeg synes er væsentlige her. 

 

Den første og klart vigtigste er, at vi har valgt at være et velfærdsamfund. Vi ville slet ikke ville fremlægge en finanslov med med penge afsat til velfærd, hvis ikke det er et udtryk for, at vi som samfund gerne vil give hinanden de bedste forudsætninger for at leve det liv, vi gerne vil. Vi sætter penge af til teatre, opholdsteder, dagpenge, hjælpemidler, eksportfremme, krigsmateriel, skoler, co2-reduktion, sygehuse, museer, jernbaner, affaldsortering, uddannelse, havmiljøovervågning, vejsalt og koncerthuse, fordi vi har besluttet, at alle disse ting er vigtige for os alle sammen - uanset hvem vi er. 

 

Det vil også sige, at alle vi der arbejder i staten, regioner og kommuner arbejder udfra præmissen om, at vi tjener samfundets fælles interesser. Og det gør vi uanset om, vi arbejder tæt på det enkelte barn eller med det regneark, der skal have kassen til at stemme. Går pengene til det rigtige? Er fordelingen mellem faggrupper god nok? Det skal vi blive ved med at diskutere for det er jo det politik går ud på! 

 

Den anden ting, som sagen fik mig til at tænke på, er, at langt de fleste mennesker som hovedregel ser verden fra sit eget perspektiv - det er virkelig svært at se verden fra andre vinkler end sin egen. Og jeg vil tro, at når man sidder i Finansministeriet og skal have årets 1.000 mia. kr. til at stemme, er det nemt at miste fokus på menneskerne bag tallene. Glemme, at bag ved stigningen i udgifterne til det specialiserede socialområde, er mennesker, der - for netop at leve det liv de gerne vil - har behov for et tilbud om en helt anden type redskaber og støtte end mennesker uden handicap eller sociale udfordringer.

 

Selve tilbuddet gives af en kommunal sagsbehandler, der beder om en bevilling til at give netop denne indsats til borgeren. Nogle gange har sagsbehandleren selv en pose penge som kan fordeles mellem borgerne andre gange er det et udvalg som vælger, hvad der tildeles denne gang. Det summer op på kommunens samlede niveau - og allerede her blander det sig med udgifter til parkanlæg og biblioteker. Det sker i 98 kommuner på rigtig mange politikområder.

 

Når et område stiger i udgifter er det økonomifunktionens opgave at fokusere på tallene og regnestykket.  Derfor laves en analyse af området: hvad er det konkret, der bliver dyrere? Er der kommet flere mennesker i målgruppen, som derfor har krav på tilbuddene? Er priserne blevet højere? Er der lovet mere i dette års budgetforlig eller er tallene et udtryk for at hver enkelt medarbejder lige giver lidt mere end det vi aftale? Det gør vi for at der kan handles anderledes - eller give et grundlag at træffe en endnu bedre beslutning næste gang.

 

Men os i den lokale økonomifunktion eller Finansministeriet ser ikke ret mange borgere og ved derfor ikke nødvendigvis hvilke skæbner, vi analyserer på. Og selvom udgangspunktet er, at vi også arbejder for det fælles bedste, er det vigtigt, at huske os selv på, at vi gør det for hinanden - især så retorikken om samfundets udgifter ikke kun bliver kroner og ører.

3. september 2023 - hvorfor jeg ikke længere læser aviser...


Når man ser billedet af min husstands aviser til weekendbrug - suppleret med Zetland-redaktør Lea Korsgaards bog om støj i mediebilledet - er det måske svært at tro på, at jeg er holdt op med at læse aviser. Og det passer heller ikke helt. Men det er sandt, at jeg ikke rigtig interesserer mig for politik, som den bliver formidlet i mediebilledet, og at det er længe siden jeg har gjort det. Det lyder måske mærkeligt, når jeg nu er embedsmand og beskæftiger mig med politik stort set hele tiden.Forklaringen er egentlig meget simpel: det er meget sjældent jeg synes den historie, der bliver formidlet er særlig interessant. Og endnu mere sjældent, at ting, jeg ved noget om, bliver gengivet i sin helhed og dermed ikke bliver helt korrekt.

 

For mange år siden arbejdede jeg ved Arbejdsformidlingen, som var forløberen for de nuværende Jobcentre, der altid er meget debat om - også dengang. Weekendavisen bragte over flere uger nogle lange og dybdegående artikler om indsatsen, de kaldte "Aktiveringsindustrien." Det var virkelig spændende at se sit fagområde gennemgået så intenst: interviews med mange forskellige ledige, der blev uddannet med mere eller mindre meningsfulde kurser. De mange forskellige aktører på området, virksomheder, der manglede arbejdskraft - alle mulige spændende vinkler på den indsats, der berører så mange mennesker og om noget er hjørnestenen i dansk økonomi.

 

Men ikke en eneste linje blev der skrevet om den økonomiske teori, der lå bag ved. Ikke et eneste interview om baggrunden for hvorfor staten (og i dag altså også kommunerne) kastede så utrolig mange ressourcer ind i kampen for at få ledige aktiveret. Jeg blev så skuffet, at jeg sagde mit abonnement op...

 

Som det fremgår af billedet er Weekendavisen taget til nåde igen, men baggrunden for, hvorfor aktivering er en god ide, fylder stadig ikke ret meget i formidlingen af, hvad Jobcentrene laver. Og teorien er også vanskelig at formidle, for det handler om nogle basale økonomiske modeller, der stak helt af der i slutningen af 80'erne starten af 90'erne, hvor ledigheden var massiv. Danmark havde på flere parametre de samme værdier som Grækenland, da det så værst ud - og man var ganske enkelt nødt til at gøre noget - og det blev så tvungen efteruddannelse i forskellige kvalifikationer, som virksomhederne forventedes at efterspørge.

 

Men jeg behøver egentlig ikke så så langt tilbage, som artikelserien om "Aktiveringsindustrien" - et ganske nyt eksempel er det forhastede våbenkøb tilbage i begyndelsen af året. Jeg ved stort set ingenting om hverken våbenkøb eller forsvarets processer, men jeg synes, det er noget mere interessant om vi har fået nogle dårligere våben for dyrt, end hvor vingeskudt forsvarsministeren ser ud eller hvor departementschefen efterfølgende har fået job. Og videre også i forhold til lovgivningen om koranafbrænding, som jeg helt har opgivet at følge med i - blandt andet fordi billedet bliver mere og mere skingert. Og de mange forskellige eksperter mener noget helt forskelligt, så det kan vel ikke være en sort/hvid sag?

 

Hvad nu hvis, der også blev formidlet fra substansen? Spurgt ind til ideen med den førte politik og hvilke borgere eller virksomheder, de reelt forsøger at hjælpe? Være nysgerrrige på, hvad Danmarks rolle skal være, nu vi opruster og øger vores forsvarudgifter - herunder med våbenkøb. Hverken person- eller konfliktdyrkelse er min kop the, når jeg gerne vil have formidlet nyheder om politik. Og nej - jeg beder ikke om, at journalister er professorer eller i gang med at skrive en phd! Men jeg foretrækker klart nysgerrige spørgsmål til baggrunden og substansen i politikken - og så tror jeg også, at jeg ville gå i gang med at læse aviser igen!

 

5. april 2020 - incitamenter til at gå på arbejde er mange ting

I disse tider hvor vi er sammen om at holde afstand er der næppe meget grin ved at dyrke en Nærhedsreform. Jeg tænker på, om vi er nødt til at omdøbe den i kølvandet på denne krise, for ideen er endnu mere vigtig nu, men navnet passer dårligt på ikke at være nære…

Som trofaste læsere vil vide er jeg glad for at læse, og jeg er nu kommet til Ha-Joon Changs kapitel om den ‘5. ting man fortier om kapitalismen: antag det værste om mennesker, og du får det værste frem i dem’. Pointen er, at i økonomisk teori ligger al menneskelig stræben i incitamentet om egennytte, og at markedet på smukkeste vis udnytter “egoistiske mennesker, der kun tænker på sig selv (og måske deres familier), til at skabe social harmoni”, og netop offentlige embedsmænd (som i Changs bog også omfatter politikere) er en udfordring, fordi de ikke er underlagt “markedet disciplin”.

Han bruger flere eksempler på at forklare, hvorfor dette ikke er sandt, hvor dimensionen mellem tillid og kontrol er den mest tydelige. Og argumentet er egentlig meget rationelt og økonomisk: det er virkelig ineffektivt at skulle have fokus på overvågning, kontrol og straf - i stedet for at have tillid til, at alle gør deres allerbedste for at løse deres opgaver så effektivt og godt som muligt! Han henviser blandt andet til at studier viser, at hvis ansatte ‘arbejder efter reglerne’, så nedsættes produktiviteten med 30-50 %. Så hvis vi kun arbejder det vi skal, så er det faktisk at betragte som en lille strejke!

Samtidig noterer han at motivationen for, at mennesker yder den ekstra indsats, der ikke fremgår af ansættelseskontrakten, også bunder i egennyttige ting som at være stolt af sit arbejde og dygtig til det man laver - og få anerkendelsen herfor, naturligvis! Jeg ved, at offentligt ansatte - uanset faglig baggrund - er drevet af at gøre en forskel! Min nyhedsstrøm er i disse dage fyldt af tilkendegivelser af, hvor meget vi alle sammen knokler, for at lykkes med vores opgaver, uanset at ingenting er som det plejer. Det tror, jeg ikke vi hverken ville eller kunne gøre, hvis det hele var selvopfundet pseudoarbejde.

29. februar 2020 - mere faglighed - flere partnerskaber

Et af de største problemer for at få mere nærhed og faglig frihed er, at der er temmelig langt fra Regeringens Koordinationsudvalg ud til socialkontoret eller fra Folketingets talerstol til politikredsen. F.eks. er Rigspolitiet i øjeblikket i gang med en større omlægning, som kan være lidt svært at følge med i, når man ser på det ude fra. Så vidt jeg ved begyndte omlægningen ved statsministerens tale ved Folketingets åbning, hvor hun blandt andet gav udtryk for, at der blev lavet for meget pseudoarbejde i politiet.

Jeg mener bestemt, at vi skal ændre tingene - det skal give mening for os alle sammen at gå på arbejde og føle at netop det vi kan bidrager til en velfungerende offentlig sektor. Men i 90’erne og 00’erne gjorde vi alt i effektiviseringens hellige navn. Og nu er tendensen så at al styring og akademisk arbejde fået betegnelsen ‘pseudo’ og kan afskaffes - og det er vel lige så dumt, som ikke at tage hensyn til den faglige viden i kernevelfærden.

Lige gyldigt om politikerne arbejder for mere eller mindre kontrol i den offentlige sektor er der virkelig langt fra den politiske talerstol og ud i den konkrete virkelighed. “Hvis man ikke stiller krav, udvikler de sig ikke” Cirka sådan sagde klimaminister Dan Jørgensen i P1 Morgen 27. Februar. Det handlede konkret om vandværker, og det ved jeg ikke noget om, men sætningen slog mig som problemet i tænkningen om offentlig styring.

Det er som om, at man der ‘i toppen’ kun lytter til fortællingen om, at den offentlige sektor er ineffektiv, og at medarbejdere og institutioner har brug for at blive trykket for at udvikle sig. Og det tror jeg er en fejl i den centrale styring. Det er klart at fra centralt hold er der fokus på de store linjer og skal sætte rammer og retning. Men metoden til at nå derhen, er nødt til at være tilpasset, så det passer til det lokale og derfor er det vigtigste for at få en nærhedsreform til at lykkes, at alle bliver taget med ved bordet, og at det sker på alle niveauer. F.eks. i partnerskaber.

16. februar 2020 - Mere til fælles, mere faglighed

Regeringen lancerede i efteråret 2019 en nærhedsreform, og DJØF var åbenbart de hurtigste til at komme med et indspil. Jeg håber stilheden omkring reformen betyder at idéudveksling og forhandlinger ikke foregår i aviserne.

Mit seneste indlæg handlede om de 10 timers mere tid til borgerkontakt. Denne gang dykker jeg lidt ned i det andet mål i DJØFs indspil: Markant mere faglig frihed til at tilrettelægge arbejdet. Uden at være frontmedarbejder er jeg ret sikker på at dette mål i virkeligheden er det vigtige for arbejdsglæden: følelsen af at de ‘højere oppe i systemet’ tror på, at man kan finde ud af det, man laver.

Desværre er det også klart det sværeste at gøre noget ved. Men det betyder ikke at vi ikke skal prøve! Vi har en af verdens bedst uddannede arbejdsstyrker - især inden for offentligt frontpersonale - og det bør derfor også være muligt at sikre den bedste offentlige service uden, at der føres en masse kontroller heraf.

Problemet er, at når man skal måle (og det har jeg jo argumenteret for flere gange, at man skal), så er det rigtig svært at finde noget at måle på, der viser, at det går i den rigtige retning. Og så kommer man til at opstille proces- eller aktivitetsmål i stedet for resultat- og effektmål.

Et godt eksempel er, at målet med en sagsbehandlers arbejde er at få den ledige i job eller et udsat barn godt gennem barndommen. Alt efter problemernes omfang for det enkelte menneske, kan det tage langt tid før disse mål lykkes. Blandt andet kan der være mange forskellige indsatser i spil, og man skal prøve noget af for at lykkes. Og resultatet kan derfor være virkelig længe undervejs - og det kan være vanskeligt at vide, præcis hvilken del af indsatsen der havde den gode effekt.

Derfor ender vi ofte med at tælle aktiviteter: hvor mange handleplaner har vi lavet og samtaler har vi haft? Hvor mange ledige har vi fået i virksomhedspraktik eller udsatte børn har vi anbragt? Vi arbejder altså ud fra en forudsætning om, at handleplaner og samtaler virker, og derfor måler vi på det. Men vi kunne også nøjes med at måle på om ledige kommer i job og om udsatte børn klarer sig bedre end deres forældre.

Faren er, at hvis vi opstiller et mål om flere i virksomhedspraktikker eller anbringelser, så glemmer vi i farten at det egentlige mål er et andet: job, selvforsøgelse - et godt liv langt fra den offentlige service.

9. februar 2020 - Mere til fælles, 10 timers ekstra borgerkontakt

Min fagforening DJØF har lanceret en ny kampagne om at være DJØF’er. Samtidig kom de med et indspil til regeringens nærhedsreform med to overordnede mål for hvad der skal komme ud af den reform. Det ene er 10 timer mere borgerkontakt pr. medarbejder og det andet er markant større faglig frihed til at tilrettelægge arbejdet.

Det er virkelig klassisk, at vi som faggruppe sætter to mål op, når vi skal lave noget nyt og jeg var selv i R4dio’en for at tale om kampagnen. Det var en stor oplevelse og jeg fik endda sagt det meste af det, jeg havde planlagt! Men ikke det hele - og så har det naturligvis også sat en masse andre tanker i gang. Denne runde af tanker handler om det første af de to mål. For det gode ved lige præcis disse to mål er, at de er så tilpas overordnede, at de ikke behøver at føre til en masse ekstra bureaukrati for at finde ud af, om vi lykkedes.

Målet om de 10 timers yderligere borgerkontakt er rimelig nemt. Selve oplægget fra DJØF indeholder resultatet af en analyse, der viser hvor mange timers borgerkontakt forskellige faggrupper har. Den analyse kan man så passende gentage i 2025 og så skulle graferne så gerne have ændret sig!

Analysen er lavet på 8 faggrupper: 3 grupper inden for dagtilbudsområdet, 4 grupper for ældreplejen og 1 for socialrådgivere på børneområdet. Der er ret stor forskel på de 3 områders omfang af borgerkontakt! På dagtilbudsområdet ligger tiden til borgerkontakt på ca. 24 timer eller derover. På ældreområdet ligger tiden til borgerkontakt mellem 16 og 21 timer om ugen og socialrådgivere på børneområdet er nede på 13,6 timer. Jeg gentager lige: tretten komma seks timers borgerkontakt på området med vores mest udsatte borgere…

Jeg har ikke læst de analyser, der ligger bag denne fremstilling, men hvis vi skal ændre på det, skal vi kigge på den kasse der hedder ‘øvrig tid’ - altså de timer, der går til andet end borgerkontakt. Som overenskomstforhandlingerne i 2018 lærte os, har offentligt ansatte betalt frokostpause. Vi skal også på efteruddannelse, holde møder og på personale-temadage. I det hele taget er det nok en illusion at forestille sig, at vi kan komme op på 37 timers borgerkontakt for nogen som helst faggrupper.

Når jeg kigger på grafen over de 8 faggrupper er det tydeligt, at der er væsentlig flere krav i lovgivningen på det sociale børneområde end på dagtilbudsområdet. Der er næsten 13 timers forskel på medhjælpere i børnehaven og socialrådgivere. I denne forskel ligger der forhåbentlig ikke kun unødige registreringer og pseudoarbejde! Der bør ligge en hel del efteruddannelse og faglig opkvalificering. Og de registreringer, der skal laves, dokumenterer forhåbentlig, at ‘systemet’ har gjort alt hvad det kunne og skulle for at give de bedst mulige tilbud til netop dette barn og denne familie.

Jeg tror også på, at hvis vi kan finde og afskaffe det overflødige fedt på dette område, så bliver det nemt på de andre områder.